Despre noi

Scurt istoric al școlii

Şcoala Gimnazială “B. P. Hasdeu” Câmpina – peste 44 de ani ȋn slujba ȋnvățământului românesc.

Schimbările produse ȋn sistemul de ȋnvățământ ȋn deceniul al VIII-lea din secolul XX au dus la transformarea Liceului Teoretic Ilie Pintilie din Câmpina, ȋn Grupul Şcolar Forestier. Drept urmare, ȋn 1972, clasele I-VIII au format Şcoala Generală nr. 7, care, ȋn primii ani, a funcționat ȋn clădirea fostului liceu, cu un numar de 10 clase: o clasă I, două clase a II-a, două clase a III-a, o clasă a IV-a și câte un rând de clase la ciclul gimnazial.

În anul 1975 este inaugurat localul în care funcționează și astăzi unitatea școlară, aflat în strada Mihail Kogălniceanu, nr. 31 și cuprinzând 17 săli de clasă, un laborator fizică – chimie, un laborator biologie, câte un atelier de practică : fete, băieți.

În anul școlar 1975 – 1976, primul în care activitatea se desfășoară în noua clădire, școala funcționează cu 12 clase la ciclul primar și 5 clase la cel gimnazial.

În anii care au urmat, numărul elevilor va fi fost în continuă creștere. În anul școlar 1985 – 1986, instituția funcționa cu 39 clase, însumând 1422 elevi. Ca urmare a poziției centrale și a calității personalului, începând cu anul școlar 1981 – 1982, Școala Generală nr. 7 a devenit Centru de Execuție Bugetară, iar din anul 1984 a fost înființat Centrul  Logopedic, care deservește și în prezent Municipiul Câmpina și localitățile limitrofe.

În anul școlar 1990 – 1991 existau 37 clase, iar corpul didactic era format din 15 învățători și 26 profesori.

În anul 2000, la inițiativa directorului din acel moment, dl. prof. Fălcuță Nicolae, ca o recunoaștere a rolului pe care îl deținea ȋn Municipiul Câmpina, denumirea școlii devine B. P. Hasdeu, aducându-se un omagiu personalității marelui cărturar ce și-a legat numele de localitatea noastră, fiind prima școala gimnazială din Municipiul Câmpina care preia numele unei personalități marcante a României.

În perioada 2003 –2016 Şcoala ”B.P.Hasdeu” a iniţiat un program de învatamant prelungit, înscris conceptului ,,şcoală după şcoală"  care a avut menirea de a veni in intimpinarea familiilor  care se confruntă cu lipsa de timp şi deci cu  imposibilitatea supravegherii copiilor dupa programul şcolar.

În cadrul acestui program copiii au beneficiat de supravegherea cadrelor didactice desfăşurând activităţi de pregatire a lecţiilor, cursuri de informatică şi cursuri de limbi straine. Totodată copiii serveau masa  organizat  în sala de mese a şcolii, şi însoţiţi de cadrele didactice desfașurau activităţi recreative în şcoală sau în afara acesteia.

În anul școlar 2022 - 2023 şcoala funcţioneaza cu un număr de 26 de clase, 14 clase la ciclul primar şi 12 clase la ciclul gimnazial, şi un numar de 41 de cadre didactice  (14  învatatori si 27 de profesori), 4 cadre didactic auxiliar și 6 cadre personal nedidactic.

Unitatea de învățământ colaborează eficient cu Primăria Municipiului Câmpina, Poliția Municipiului Câmpina, Casa de Cultură ”Geo Bogza”, Casa Tineretului, Muzeul ”Iulia Hasdeu” și o serie de unități economice. De asemenea, are o strânsă legatură cu celelalte instituții de învățământ din Municipiul Câmpina, și din alte localități: Brebu, Comarnic, Plopeni, Ploiești, Moreni, București.

istoric-scoala-campina.webp
viziune-scoala-campina.webp

Viziunea și misiunea școlii

VIZIUNEA ȘCOLII

Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la fel.

Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi.

MISIUNEA ȘCOLII

Şcoala va avea uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie pentru a asigura apropierea între oameni, cunoaşterea şi acceptarea reciproca în vederea unei convieţuiri armonioase. Să cultive sensibilitatea faţa de valorile moral – civice, respectul pentru om, natura, mediul înconjurător; să asigure un mediu sigur, protector, astfel incât părinţii sa fie siguri ca educaţia copiilor lor va fi de calitate. Să creeze cadrul organizatoric şi funcţional schimbării, creşterii calităţii serviciilor educaţionale şi a contribuţiei acestora la dezvoltarea personală a elevilor a promovării valorilor europene şi ale cetăţenilor activi. Să asigure cadrelor didactice condiţii pentru formarea continua pe discipline de învăţământ.

Mesajul Directorului

"

A sosit toamna cu bogăţii, foşnet de frunze uscate şi clinchet vesel de clopoţel, care anunţă începutul noului an şcolar. V-aţi adunat cu mic, cu mare, unii singuri, alţii însoţiţi de părinţi sau bunici, fie pentru a păşi timid în universul literelor şi cifrelor, fie pentru a continua povestea cunoaşterii.

Școala noastră este o punte de suflet între copilarie, adolescentă și ceva mult mai înalt, o năzuință de viață împlinită, demnă.

Dragi copii, stimați părinți, o să pornim la pas pe drumul cunoașterii și al bunelor maniere împreună cu un grup de oameni devotați școlii: cadre didactice și personal didactic auxiliar și nedidactic.

Toți cei implicați în actul educației, dând dovada de competență, de exigență sau indulgență în funcție de situație, sunt dornici să transforme micii învățăcei în persoane / personalități apte de a asigura lor și societății o viață cu virtute și cu bunăstare.

În calitate de director al acestei instituții, multumesc colegilor mei pentru implicarea științifică și emoțională de care dau dovada zi de zi.

Rezultatele bune ale elevilor noștri în anul școlar trecut  ne îndreptățesc  să privim cu încredere spre viitor.

Mentorul nostru, Bogdan Petriceicu Hasdeu, consideră  că ,,trecutul este ușa viitorului”.

Să deschidem ușa anului școlar următor  cu însuflețire și dorintă de progres.

Școala “B. P. Hasdeu”  să fie iar și iar o emblemă a calității !

"

DIRECTOR,

Prof. BERCĂROIU CĂTĂLIN

aniversarea-scolii.webp

Aniversarea școlii

În anul școlar 1972 - 1973 pornea pe drumul Cunoașterii și Educației o nouă instituție şcolară în municipiul Câmpina, Şcoala Generală Nr. 7, care în prezent poartă numele  - Școala Gimnazială ,,B.P.Hasdeu”, Municipiul Câmpina.

          Anii au trecut, însă şcoala a întinerit continuu.

În fiecare an, la data de 26 februarie  marcăm “Ziua Școlii”.  În aceeași zi îl sărbătorim și pe marele scriitor și filolog Bogdan Petriceicu Hasdeu.

Cu această ocazie  organizăm  activități diverse dedicate celor două evenimente în care implicăm elevii, profesorii din generațiile de azi și de ieri,  părinții precum și comunitatea locală.

Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 2022 / 2023

Componenta comisiilor cu caracter permanent 2022 / 2023