EVALUĂRI

Evaluări naționale la clasele II, IV și VI

            Conform Legii Educatiei Nationale, nr. 1 / 2011 cu modificarile si completarile ulterioare, elevii claselor II, IV si VI sustin evaluari nationale, care vor face parte integranta din portofoliul elevilor.

            Evaluarile se desfasoara in baza unui calendar si a unei metodologii elaborate de M.E. aprobata la inceputul fiecarui an scolar.

 

La finalul clasei a II-a, fiecare școală, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației, organizează și realizează evaluarea competențelor fundamentale: scris-citit și matematică. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor. Rezultatele evaluării și planurile individualizate se comunică părinților elevilor și constituie documente din portofoliul educațional al elevului.

La finalul clasei a IV-a, Ministerul Educației realizează, prin eșantionare, o evaluare la nivel național a competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar, după modelul testărilor internaționale, pentru diagnoza sistemului de învățământ la nivel primar.

La finalul clasei a VI-a, toate școlile, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației, organizează și realizează evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă și comunicare, matematică și științe. Proba de limbă și comunicare va cuprinde limba română și limba modernă I, iar pentru elevii din clasele cu predare în limbile minorităților naționale, și limba maternă. Rezultatele evaluărilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și pentru preorientarea școlară către un anumit tip de liceu. Rezultatele evaluării și planurile individualizate de învățare se comunică părinților elevilor și sunt trecute în portofoliul educațional al elevului.