EVALUĂRI

Evaluări naționale la clasele a VIII-a

            Conform Legii Educatiei Nationale, nr. 1 / 2011 cu modificarile si completarile ulterioare, elevii claselor a VIII-a sustin evaluarea nationala.

 

La finalul clasei a VIII-a, în baza unei metodologii si a unui calendar elaborate de Ministerul Educației Nationale, se realizează o evaluare națională obligatorie a tuturor elevilor. Evaluarea se realizează prin următoarele probe:

a) o probă scrisă la limba și literatura română;

b) o probă scrisă la limba maternă;

c) o probă scrisă la matematică;