EVALUĂRI

Evaluări interne

Evaluarea sumativă numită generic “TESTE INTERNE”, este realizată prin aplicarea de teste standardizate (docimologice) în Şcoala Gimnazială ,,B.P.Hasdeu”, Municipiul Câmpina, începând cu anul şcolar 2009-2010, la toate nivelurile ciclurilor primar şi gimnazial.

În tot acest timp, evaluarile au fost susţinute bianual, în fiecare semestru existând o perioadă exactă, înscrisă în toate documentele programatice şi programele operaţionale ale instituţiei, în lunile octombrie-noiembrie - pentru semestrul I, respectiv martie-aprilie - pentru semestrul al II-lea.

Iniţial, această evaluare generală periodică a avut ca scop realizarea unui proces de evaluare coerent, care să limiteze eventualele aprecieri subiective asupra rezultatelor evaluărilor scrise, prin iminentele comparaţii între clasele aceluiaşi nivel de studiu, atât din partea beneficiarilor primari ai educaţiei, elevii, cât şi din partea comunităţii şcolare în sens general.  În egală măsură, această modalitate de evaluare şi-a propus să ofere cadrelor didactice şi conducerii şcolii posibilitatea de a avea o reprezentare constantă a evoluţiei colectivelor de elevi, la fiecare disciplină inclusă în programul de “testare internă”, pe tot parcursul ciclurilor primar şi gimnazial.

În acest sens, au fost realizate teste cu subiecte unice pentru fiecare nivel de învăţământ de către colectivele de cadre didactice, la nivelul comisiilor metodice şi al catedrelor urmărindu-se o structură unitară a testelor, prin folosirea tuturor tipurilor de itemi utilizaţi în evaluările sumative, inclusiv în evaluările naţionale. Aceste teste au fost aplicate unităţilor de învăţare, în conformitate cu obiectivele urmărite prin programele şcolare, şi în perioadele stabilite prin planificările anuale şi semestriale.

Începând cu anul şcolar 2013-2014, prin legea 1/2011, au fost introduse evaluările naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, motiv pentru care la scopurile iniţiale s-a adăugat, complementar, şi necesitatea acomodării elevilor cu un ritm constant al evaluărilor, în vederea parcurgerii adecvate a evaluărilor organizate la nivel naţional.