Biblioteca / Revista școlii

O scurtă prezentare a bibliotecii școlare

Biblioteca şcolară este compartimentul specializat al cărui scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii periodice, alte documente specifice şi baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora de către beneficiari în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere.

Biblioteca şcolară a Școlii Gimnaziale “B.P.Hasdeu” este organizată ca depozit de carte, spaţiu de primire, împrumut şi informare (sala de lectură), amenajată în aşa fel încât să permită atât gestionarea împrumuturilor cât şi activitatea cotidiană a documentaristului (gestionarea comenzilor, evidenţa publicaţiilor, cotarea, clasificarea şi catalogarea documentelor, crearea unor instrumente de difuzare a informaţiei, evaluarea activităţii etc. Tot în această  sală se găseşte şi spaţiul lucrărilor documentare  (lucrările de referinţă, volumele unicat, dicţionarele, enciclopediile, albumele, atlase ).

Spaţiul informatic,  dotat cu  calculatoare conectate la internet,  este destinat activității  bibliotecarei precum ăi iniţierii elevilor în utilizarea resurselor multimedia, realizării proiectelor şi referatelor în format digital. Activitatea în mediul online se desfășoară  pe site-ul https://biblioteca-scolii.webnode.com/ și pe platforma Google classroom a școlii.  Periodic sunt postate recomandări de lectură pentru copii, materiale în format pdf, audio și video.