Oferta educațională

Învățământ primar

Învăţământul primar funcţionează conform Legii Învăţământului, nr. 1 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Învățământul general obligatoriu este format din învățământul primar și învățământul secundar inferior.

Învățământul primar cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV, se organizează și funcționează, de regulă, cu program de dimineață.

În clasa pregătitoare sunt înscriși copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, a tutorilor sau a susținătorilor legali, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârșitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.